Restrukturalizace,  manažerské a právní služby
Ať už změnu potřebujete, nebo prostě jenom chcete,
jste tady správně
.

Zvýšení produktivity podniku

 

    Vysoko produktivní výroba je a bude základním strategickým konkurenčním nástrojem podniku. V současné době i v blízkém budoucnu, kdy v Evropě zůstávají pouze odvětví s vyšší přidanou hodnotou, složitým výrobním procesem, nebo odvětví, které mají strategického dodavatele nebo zákazníka logisticky blízko, je a bude zvyšování produktivity jediným dostupným nástrojem pro zachování konkurenceschopnosti, případně pro její získání.

    V této oblasti se zaměřujeme na diagnostiku výrobních a logistických procesů, identifikaci zdrojů plýtvání, přípravu a realizaci projektů, vedoucích ke zvýšení produktivity eliminací všech zdrojů plýtvání. Využíváme nástroje štíhlé výroby (Lean Production) a zavádíme standard WCM (World Class Manufacturing). Jednotlivé nástroje štíhlé výroby (Kaizen, Kanban, SMED, Poka Yoke, Andon, Jidoka, TPS a další) nejsou aplikovány rigidně do prostředí podniků, jsou spíše selektivně vybírány do kolekcí, které vedou k efektivnímu naplnění cíle projektu v co nejkratší době. Projekty jsou kombinací exekutivního přístupu a koučingu pracovníků klienta (transfer know how) nejčastěji formou projektového řízení.

    Projekty – řešení jsou zaměřené na hodnototvorné řetězce v podniku (výrobní a logisticko-výrobní procesy) a na problémové procesní rozhraní obchod – výroba.

    V kombinaci s personálním auditem smluvně garantujeme, že náklady na projekt nepřesáhnou míru přínosů pro klienta. Tato kombinace je mnohokrát použitý model garantující skokové zvýšení produktivity podniku za několik měsíců.

 

Partneři

 

Kontakty

Robert MASAROVIČ, MSc.

ředitel společnosti

 

gsm:      +420 732 841 982

e-mail:   office@restrukturalizace.eu

         robert.masarovic

 

Office & Marketing

e-mail:     office@restrukturalizace.eu

gsm:        +420 737 833 803

 

 

 

Contact

Tel: +420 732 841 982