Restrukturalizace,  manažerské a právní služby
Ať už změnu potřebujete, nebo prostě jenom chcete,
jste tady správně
.

Strategické řízení

 

    Úvodem konstatujeme, že strategické řízení není v českých a slovenských podnicích a dalších organizacích nikterak rozšířeným nástrojem, byť se považuje za základ dlouhodobě úspěšných firem.

    Strategické řízení je v pyramidě řízení na jejím vrcholu, je realizováno ve střednědobém až dlouhodobém časovém horizontu (obvykle 3 až 5 let, mnohdy i déle). Formulovaná podniková strategie vychází z vize vlastníka, akcionáře, investora společnosti. Pro společnosti, kde strategické řízení není implementované nebo používané je formulace podnikové strategie proces trvající řadu měsíců. Projekt implementace, či zavedení strategického řízení má 4 fáze:

1.      strategická analýza

2.      výběr a formulace podnikové (korporátní) strategie

3.      implementace podnikové strategie

4.      hodnocení, kontrola, měření, zpětná vazba – strategický controlling

    Strategické řízení je proces porozumění vazeb firmy s klíčovými aktéry, vnitřním prostředím a vnějším okolím, které firmu ovlivňuje, omezuje nebo jinak na ní působí. Je základní konkurenční výhodou a nejvíce podceňovanou oblastí řízení v českých a slovenských firmách, které jsou nejčastěji řízené rozpočtovým způsobem v časovém horizontu jednoho roku.

 

Partneři

 

 

Kontakty

Robert MASAROVIČ, MSc.

ředitel společnosti

 

gsm:      +420 732 841 982

e-mail:   office@restrukturalizace.eu

         robert.masarovic

 

Office & Marketing

e-mail:     office@restrukturalizace.eu

gsm:        +420 737 833 803

 

 

 

Contact

Tel: +420 732 841 982