Restrukturalizace,  manažerské a právní služby
Ať už změnu potřebujete, nebo prostě jenom chcete,
jste tady správně
.

Snížení nákladů podniku, personální audit

 

    Snižování nákladů v podniku je specifická poradenská disciplína, která využívá především nulových vazeb poradenské instituce na vnitřní prostředí v podniku spolu se specifickou odborností a tím garantuje vysoko efektivní a účinné řešení pro jakýkoliv typ organizace.

    Snižování nákladů probíhá obvykle úvodní analytickou fází, která může být nahrazena přímým zadáním klienta. V analytické fázi probíhá rozbor všech nákladových položek podniku v členění osobní náklady, materiálové náklady a ostatní náklady a stanovení přesného harmonogramu postupu projektu, formulace řešení a cílového stavu.

Zvláštní kategorií nákladů jsou osobní náklady. Tady je možné aplikovat z principu dvě možná řešení:

  1. personální audit – analýza časového výkonu pracovníků (časové snímkování), změny v organizační struktuře podporující zvýšení efektivity, bez změn v průběhu procesů

  2. procesně-personální audit – navíc k personálnímu auditu analýza a optimalizace podnikových procesů. Toto řešení je komplexnější, doporučené pro středně velké a větší podniky.

     Optimalizace podnikových procesů a zdrojů na ně je proces, který nikdy nekončí. Ve vyspělých firmách probíhá seriozní optimalizace procesů, zdrojů na procesy a organizační struktury v cyklu jednou za 3 až 5 let.

    V kombinaci se zvýšením produktivity firmy smluvně garantujeme, že náklady na projekt nepřesáhnou míru měřitelných přínosů pro klienta

 

Partneři

 

 

Kontakty

Robert MASAROVIČ, MSc.

ředitel společnosti

 

gsm:      +420 732 841 982

e-mail:   office@restrukturalizace.eu

         robert.masarovic

 

Office & Marketing

e-mail:     office@restrukturalizace.eu

gsm:        +420 737 833 803

 

 

 

Contact

Tel: +420 732 841 982