Restrukturalizace,  manažerské a právní služby
Ať už změnu potřebujete, nebo prostě jenom chcete,
jste tady správně
.

Restrukturalizace podniku, manažerský a právní servis

   

    Jsou obecně dva respektované přístupy k procesu restrukturalizace podniku: první jí vnímá jako ukončenou v den prodeje restrukturalizované společnosti a druhý vidí restrukturalizaci jako změnový projekt, jako nikdy nekončící a v zásadě standardní proces v životě podniku.

    Restrukturalizace podniku nutně nemusí být řešením aplikovaným pouze v krizové situaci podniku (platební neschopnost), může být výsledkem rozhodnutí vlastníka při zásadní změně v okolí podniku (hospodářský cyklus, změna dodavatelů, zákazníků, trendů, nebo jiných pro podnik klíčových faktorů). Ať už je motivem pro rozhodnutí provést restrukturalizaci podniku cokoliv, je účelné na tomto projektu spolupracovat s nezávislým partnerem, který není zatížený osobními vazbami k podniku, neodpouští mu, je dostatečně odborně zdatný a profesně i osobnostně vyzrálý.

    Žádný obecný koncept restrukturalizace neexistuje, je to vždy projekt připravený na klíč dané společnosti. Prvním krokem je vždy vstupní analýza stavu podniku. Z výsledků této je dále spolu s vrcholným managementem a vlastníkem připraven další postup. Za nejdůležitější výstup považujeme identifikaci klíčových prvků restrukturalizace:

 • je vůbec možné podnik restrukturalizovat,

 • jsou klíčové parametry operativní (snížení nákladů, zvýšení produktivity výroby, uvolnění finančních prostředků – pohledávky, zásoby a další majetek),

 • nebo strategické (změna procesu výroby, outsourcing, změna prodejního portfolia, změna nákupních vstup, další dlouhodobé změny).

     Dalšími kroky jsou formulace strategie podniku pro proces restrukturalizace, finanční restrukturalizace (vyčištění aktiv a pasiv), restrukturalizace financování, transparentnost účetnictví a realizace operativních projektů (zvýšení efektivity funkcí podniku: nákup, obchod, výroba, logistika, údržba, ICT, marketing,…).

    Ve všech případech je restrukturalizace podniku složitý a náročný proces vyžadující aktivaci velkého množství manažerských, právních, ekonomických, daňových, obchodních, marketingových a dalších zdrojů a vstupů. Výsledkem je životaschopný podnik ve stanoveném čase.

Obecný postup při restrukturalizaci:

 • analýza stavu podniku – dle typu podniku je stanoven detail

 • prezentace výsledků, výstupů a návrhu postupu, nástrojů a cílového stavu zadavateli

 • akceptace návrhu postupu a jeho doplnění o cíle zadavatele

 • zavedení kontrolních mechanizmů restrukturalizace

 • dosazení krizového/restrukturalizačního managementu (interim management)

 • zavedení moderních standardů řízení

 • realizace strategických a operativních opatření restrukturalizace

 • ukončení restrukturalizace dosažením cílového stavu

 Pro projekty restrukturalizace podniku poskytujeme komplexní právní servis s touto činností spojený.

Partneři

 

 

Kontakty

Robert MASAROVIČ, MSc.

ředitel společnosti

 

gsm:      +420 732 841 982

e-mail:   office@restrukturalizace.eu

         robert.masarovic

 

Office & Marketing

e-mail:     office@restrukturalizace.eu

gsm:        +420 737 833 803

 

 

 

 

Contact

Tel: +420 732 841 982