Restrukturalizace,  manažerské a právní služby
Ať už změnu potřebujete, nebo prostě jenom chcete,
jste tady správně
.

Procesní řízení - performance management & business process reengineering

 

    Řízení podnikových procesů – BPM (Business Process Management) už není módním trendem, je to účinný nástroj pro řízení efektivity procesů nebo její zvyšování.

    Cílem nástrojů BPM je kromě zvýšení efektivity řízení a zprůhlednění podnikových procesů, odstranění duplicit, zbytečných a neefektivních činností, nastavení kompetencí a odpovědností v procesech, usilujeme o rychlejší podnikové procesy, o měření a řízení výkonnosti procesů (KPI), o snížení nákladů na průběh procesů a o snížení osobních nákladů na nevýrobní procesy.

    Strategickým cílem je zajištění efektivního a průhledného řízení podniku, účinné řízení rizik, výrazné zkvalitnění vztahů s dodavateli a zákazníky, zvýšení přidané hodnoty nebo schopnosti tvořit přidanou hodnotu a optimalizace organizační a procesní struktury podniku.

    Využití je mnohostranné, od restrukturalizace, či reorganizace, přes implementaci nové podnikové strategie, dále před implementací nového nebo rekonfigurací stávajícího informačního systému, zavedení nebo aktualizace systému řízení jakosti podle ISO skupin 9000, 14000, 18000, dále TS 16949, u akvizic a fůzí podniků nebo jejich začlenění do holdingů a další

 

Partneři

 

 

Kontakty

Robert MASAROVIČ, MSc.

ředitel společnosti

 

gsm:      +420 732 841 982

e-mail:   office@restrukturalizace.eu

         robert.masarovic

 

Office & Marketing

e-mail:     office@restrukturalizace.eu

gsm:        +420 737 833 803

 

 

 

 

Contact

Tel: +420 732 841 982