Restrukturalizace,  manažerské a právní služby
Ať už změnu potřebujete, nebo prostě jenom chcete,
jste tady správně
.

O NÁS

Jsme českou společností zaměřenou na poskytování komplexních služeb v oblastech řízené změny (restrukturalizace), zvyšování produktivity a efektivity řízení zdrojů pro české a slovenské podniky a organizace. Tyto služby poskytujeme jak společnostem na trajektorii růstu, tak podnikům, které provádí restrukturalizaci (reorganizaci) za účelem razantního snížení nákladů nebo hledají nástroje pro svou záchranu. Ve zkratce můžeme říct, že řešíme problémy podniku ve všech jeho oblastech a životních situacích na klíč.

Hlavním konzumentem našich služeb jsou akcionáři a vlastníci podniků, poskytovatelé peněz (banky, investorské skupiny) a vrcholný management podniků.

V oblastech restrukturalizací, strategického řízení a zvyšování produktivity podniků a dalších organizací v prostoru bývalého Československa se pohybujeme od roku 1999. Tento hospodářský prostor, jeho unikátní a nezaměnitelná specifika, požadavky, potřeby a očekávání důvěrně známe. Dokážeme velmi přesně formulovat, či predikovat směr vývoje podniku ve všech souvislostech.

Poskytujeme efektivní a účinná řešení v širokém komplexu oblastí života průmyslového podniku, obchodní společnosti nebo jiné organizace. Propojujeme manažerský a právní přístup a tímto eliminujeme všechna rizika spojená s restrukturalizací firmy. Silná orientace na výsledek, odbornost, profesionální a diskrétní přistup, respekt k aktuální situaci v organizaci klienta, jeho jedinečnosti, historii a strategii z nás činí přínosného a efektivního partnera. Ctíme jednoduchý fakt, že akcionáři či investoři investovali do společnosti své finanční zdroje za účelem zhodnocení a vytvoření zisku.

Ať už jsou příčiny problémů jakékoliv, vždy hledáme řešení. V nabízených a realizovaných řešeních neexistuje kompromis: spolupracujeme pouze a výhradně se špičkovými odborníky ve svých oborech a bereme na sebe zodpovědnost za výsledek. Tímto přístupem jsme schopni v určitých oblastech garantovat, že ceny našich služeb budu nižší, než jejich přínosnost pro našeho klienta. Stáváme se tak investicí s předem definovanou návratností.

 Svým klientům nelžeme a neslibujeme, vztah je postavený na absolutní důvěře.  Základní manažerskou metodou, kterou používáme, je zdravý rozum. Snažíme se dělat správné věci ve správný čas, aplikujeme a používáme pouze ty nástroje a postupy, které nás a management podniku vedou k dosažení stanovených cílů. Vyhýbáme se rigidním implementacím více či méně moderních a populárních nástrojů, jsme nestranný a nezávislý subjekt sledující jediný cíl: udělat svou práci kvalitně a včas.

Partneři

 

 

Kontakty

Robert MASAROVIČ, MSc.

ředitel společnosti

 

gsm:      +420 732 841 982

e-mail:   office@restrukturalizace.eu

         robert.masarovic

 

Office & Marketing

e-mail:     office@restrukturalizace.eu

gsm:        +420 737 833 803

 

 

 

Contact

Tel: +420 732 841 982