Restrukturalizace,  manažerské a právní služby
Ať už změnu potřebujete, nebo prostě jenom chcete,
jste tady správně
.

Aktuality

 

 

Více aktualit najdete na našich facebook stránkách 

 

Přednášková činnost pro podniky a organizace:

·         - Krizové řízení a restrukturalizace podniku .......................1 den

·         - Strategické řízení v praxi .............................................. 1 den

·         - Metody a nástroje snižování nákladů ............................. 1 den

·         - Obchodní a prodejní dovednosti ..................................... 1 den

·         - Metody a nástroje zvyšování produktivity pro manažery ....2 dny

 

 

Mikrodiagnostika společnosti Kostelecké uzeniny a.s.

 

Ve dnech 19 -20. 1. 2011 jsme realizovali mikrodiagnostiku společnosti Kostelecké uzeniny a.s. (www.ku.cz). Projekt identifikuje silné a slabé stránky společnost, kvantifikuje je a připraví možný návrh projektu změn s cílem zvýšení výkonnosti (produktivity) společnosti včetně cost – benefit analýzy. Projekt byl realizován přímo pro akcionáře společnosti společnost AGROFERT HOLDING, a.s.

 

Modulový seminář Integrální logistiky

Pro velký zájem účastníků specializovaného vzdělávání v oblasti integrální logistiky jsme operativně zařadili další jarní kolo všech 4 modulů. Moduly jsou silně prakticky orientovány do oblasti řešení aktuálních problémů českých a slovenských podniků.

Seminář je určen pracovníkům logistiky, výroby a plánování od úrovně mistr a liniový manažer po úroveň ředitel výroby, ředitel logistiky.

Jednotlivé moduly jsou následující:

  • Úvod do logistiky                                     07 – 08. 04. 2011

  • Logistika nákupu a řízení zásob                21 – 22. 04. 2011

  • Logistika výroby                                      04 – 05. 05. 2011

  • Logistika skladování a distribuce              17 – 18. 05. 2011

 

Cílem tohoto modulového vzdělávacího programu je poskytnout odborné znalosti a naučit dovednostem, které jsou nezbytné pro efektivní řízení logistiky ve výrobních a obchodních společnostech a dále ve firmách, které poskytují logistické služby.

Program je určen všem pracovníkům, kteří ovlivňují plánování a řízení materiálových toků ve firmě nebo v celém dodavatelském řetězci. Vedle pracovníků ve výkonných logistických funkcích v úsecích nákupu, výroby a prodeje, je seminář určen logistickým a projektovým manažerům, kteří zabezpečují interní i externí logistiku jak na operativní, tak i na strategické úrovni.

Místo realizace: Logistická akademie, Gen Sochora 6176/6a, 708 00 Ostrava-Poruba

 

Přihlášky prosím posílejte v dostatečném předstihu na adresu marketing@restrukturalizace.eu, počet míst v každém modulu je omezený na 15.

 

 

Partneři

 

 

Kontakty

Robert MASAROVIČ, MSc.

ředitel společnosti

 

gsm:      +420 732 841 982

e-mail:   office@restrukturalizace.eu

         robert.masarovic

 

Office & Marketing

e-mail:     office@restrukturalizace.eu

gsm:        +420 737 833 803

 

 

 

Contact

Tel: +420 732 841 982